Széchenyi kártya

Széchenyi Kártya

Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció. Segítségével a pályájuk kezdetén lévő, de legalább már egy éve működő vagy akár már régóta tevékenykedő kisvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszerűsített eljárással szabad felhasználású, likviditási problémákat kezelő hitelhez juthatnak.

széchenyi hitelNapjainkban a Széchenyi Kártya birtoklása státuszszimbólummá vált. Egyben jelképezi a kártyabirtokos vállalkozásának megbízhatóságát is. A hálózat hitelintézeteinél megnyitott pénzforgalmi számlához egy nemzetközileg is elfogadott MasterCard típusú bankkártya kerül átadásra. Segítségével a vállalkozások egyszerűen, gyorsan és kényelmesen felhasználhatják a rendelkezésükre bocsátott kedvező kamatozású hitelkeretet. A Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitel felhasználható készpénzfelvétel, bankkártyás vásárlás vagy banki átutalás útján is, a vállalkozás érdekében felmerülő és elszámolható mindenféle kiadás fedezetére.

Igénylők köre:

 • egyéni vállalkozók.
 • társas vállalkozások.
 • és szövetkezetek.

amelyek legalább egy éve működnek és nincs lejárt köztartozásuk, illetve hitelkölcsön vagy bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozásuk.

Igényelhető hitelkeret

A Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitelkeret 500 ezer, vagy 1 millió és 25 millió Ft között egymillió forintonként emelkedő összeg is lehet. A hitel azonnal felhasználható, és a visszatörlesztett összeg újra használatba vehető.

Igénylés folyamata

A regisztráció a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara irodáiban, vagy az úgynevezett VOSZ Pontokban történik. A Széchenyi Kártya igényléséhez szükséges dokumentumokat be lehet szerezni az Irodákban, de azok akár letölthetőek az Internetről (www.kavosz.hu) is. A Regisztrációs Irodák a dokumentumokat továbbítják az Ön által kiválasztott Hitelintézet részére.

A likviditási problémák gyorsan megoldódnak

gyors regisztráció

A Széchenyi hitel gyors regisztrációnak és hitelbírálatnak köszönhetően Ön az igénylés benyújtástól számított 2-3 héten belül Széchenyi Kártyájával könnyen fizethet. Kedvező kamatozás és költségek

 • A hitelkeret megnyitásakor a garanciadíj és a kártyadíj kivételével a hálózat hitelintézetei nem számítanak fel semmilyen további költséget.
 • A megnyitásra került pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan is csak a megszokott számlavezetési és forgalmi díjak terhelik a vállalkozás számláját, melyek negyedévente esedékesek.
 • A Széchenyi Kártya hiteldíjának mértéke – az állami támogatást is figyelembe véve – jelenleg havi 1% körül alakul, amely csak a felhasznált hitelösszeget terheli.

Széchenyi Kártya törlesztés, futamidő

 • A hitel bármikor törleszthető és ismét igénybe vehető.
 • A szerződés aláírásakor egy ún. „1+1” éves futamidejű hitelszerződés kerül megkötésre. Az első év elteltekor felülvizsgálatra kerül sor, melynek során a finanszírozó Hitelintézet pozitív hiteldöntése esetén a lejárat további egy év időtartamra meghosszabbodik. A hitelszerződés az 1+1 év elteltével ismét meghosszabbítható, sőt a hitelkeret akár futamidő alatt is módosítható.

A hitel biztosítékai

 • egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozások esetén nagykorú magyar állampolgár vagy Magyarországon minimum 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező Európai Unió tagállam-állampolgár magánszemély készfizető kezességvállalása.
 • a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása, valamint
 • a Hitelintézet javára kiállított felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra.
 • 10 millió Ft hitelösszegig ingatlanfedezet nem kerül bevonásra, 11-25 millió Ft-os hitelkeretek esetén pedig a Hitelintézet hitelbírálatának eredményétől függően kérhető biztosítékként.

Bővebb információ a Széchenyi Kártya folyószámlahitel főbb kondícióira vonatkozó ismertetőben a Hitelintézet vonatkozó Hirdetményében és Üzletszabályzatában, valamint KA-VOSZ Üzletszabályzatban található.

Személyi feltételek

A Széchenyi Kártya Programban a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény (jelenleg 2004. évi XXXIV sz.) szerint meghatározott egyéni vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaság és szövetkezet vehet részt.

A Széchenyi Kártya Programban továbbá részt vehetnek olyan társas vállalkozások, amelyek a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formában működő gazdasági társaságok (a továbbiakban: Gazdasági Társaság). A 2009. évi CXV. törvényben meghatározott egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek (ideértve a korlátolt felelősségű egyéni céget is) valamint az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény valamint a 2006. évi X. törvény alapján szövetkezeti formában működő gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: Szövetkezet) (a Gazdasági Társaság, az egyéni cég és a Szövetkezet a továbbiakban együtt: Társas Vállalkozás).

 

Szervezeti tagság

A Széchenyi Kártya Konstrukcióban azon Vállalkozások is részt vehetnek, melyek nem tagjai érdekvédelmi szervezetnek. Ezek a Vállalkozások az egyszeri 17.000 Ft regisztrációs díj megfizetése esetén adhatják be igénylésüket.

Amennyiben a Vállalkozás tagja vagy a Széchenyi Kártya igénylésével egy időben tagjává válik valamely területi kereskedelmi és iparkamarának vagy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének nem kell regisztrációs díjat fizetnie. Egyéb a Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz társult érdekképviseleti szervezet (Társult Szervezet) tagjainak 8.500 Ft regisztrációs díjat kell fizetni.

 

Egy lezárt, teljes üzleti év

A Széchenyi Kártya Konstrukcióban azon Vállalkozások vehetnek részt, amelyek rendelkeznek egy lezárt, teljes (365 nap) naptári (üzleti) évre vonatkozó – a vállalkozási formához igazodó – éves, egyszerűsített éves vagy egyszerűsített beszámolóval vagy egy teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó egyéni vállalkozói működést igazoló személyi jövedelemadó bevallással.

A gyors regisztrációnak és hitelbírálat. Ön az igénylés benyújtástól számított 2-3 héten belül Széchenyi Kártyájával elegánsan és könnyen fizethet.

Kizáró feltételek

A Vállalkozás – ill. magánszemély készfizető kezese – nem vehet részt a Széchenyi Kártya Konstrukcióban és kérelmét a KAVOSZ Zrt. nem fogadja be illetve elutasítja, ill. a Bank a hitelkérelmet nem hagyja jóvá, a Garantiqa Hitelgarancia ZRt. nem vállal kezességet, ha a „Széchenyi Kártya Igénylési Lap”, valamint mellékletei (továbbiakban: hitelkérelem) ill. az azokban foglalt adatok ellenőrzése ill. a Vállalkozás nyilatkozata alapján, valamint a Garantiqa Hitelgarancia ZRt. által meghatározott, és a KAVOSZ Zrt. Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatába foglalt ill. az alábbiak felsorolt kizáró feltételek valamelyike áll fenn:

 • a Vállalkozás összes foglalkoztatotti létszáma több mint 249 fő.
 • a Vállalkozás éves nettó árbevétele a kártyaigénylés benyújtásának időpontjában vagy az azt megelőző évben nagyobb mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
 • az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése a kártyaigénylő Vállalkozásban – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
 • a Vállalkozás devizakülföldi, vagy új illetve ismételt igénylés esetén, ha a vállalkozás közvetlen tulajdonosa(i) között off shore cég(ek) szerepelnek.
 • a Vállalkozásnak lejárt köztartozása van (kivéve átütemezett adótartozás-, ekkor befogadható a kérelem, amennyiben az Ügyfél eredetiben bemutatja és másolatban benyújtja az APEH határozatát a tartozás átütemezéséről).
 • a Társas Vállalkozás ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás folyik.
 • a Vállalkozás ellen végrehajtási eljárás van folyamatban (kivéve ha azt az APEH jegyeztette be és rendelkezésre áll a az APEH vonatkozó határozata a tartozás átütemezéséről).

és ha

 • a Vállalkozás nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt hatósági engedélyekkel.
 • a Társas Vállalkozást a cégnyilvántartásba nem jegyezték be vagy onnan törölték.
 • a Társas Vállalkozás el nem bírált cégbírósági bejegyzési kérelemmel rendelkezik
 • a Vállalkozásnak ill. a hitelt kérő egyéni vállalkozónak és gazdálkodási formától függetlenül – az ügylet mögötti magánszemély készfizető kezesnek természetes személyként lejárt, hitel-, kölcsönszerződésből vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozása áll fenn , és emiatt vagy egyéb mulasztások miatt szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben ill. annak alrendszereiben.
 • a VOSZ vagy valamelyik területi kamara etikai eljárást folytatott és elmarasztaló határozatot hozott a Vállalkozás ellen. Az elmarasztalt állapotot vagy tevékenységet a Vállalkozás nem korrigálta.
 • a Vállalkozás megszegte a Széchenyi Kártya keretében beadott hiteligénylését megelőző három éven belül kötött, pályázati vagy egyéb költségvetési támogatás nyújtására vonatkozó, támogatási szerződés valamely rendelkezését.
 • a Vállalkozás az alábbi tevékenységek egyikét folytatja főtevékenységként: fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2540),katonai harcjármű gyártása (TEÁOR 3040), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200),növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás ill. halászat, halgazdálkodás (TEÁOR 01, 02,03), valamint szénbányászat (TEÁOR 05).
 • a Vállalkozás kizárólag exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységet végez
 • a Vállalkozás kizárólag exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységet végez
 • az egyéni vállalkozó vagy az egyéni cég tagja a Széchenyi Kártya Programban kezesként az igénylés benyújtásakor már részt vesz

kezes

 • A Vállalkozás és/vagy magánszemély készfizető kezese a Széchenyi Kártya Konstrukcióból – hitelfelvevőként és készfizető kezesként is – ki van zárva, ha a Széchenyi Kártya Konstrukcióban a hitelkérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hitelfelvevőként vagy készfizető kezesként korábban részt vett, és a Bank a hitelt felmondta, ill. ha az ilyen hitel lejárt és a lejáratot vagy felmondást követő 30. napig a tartozás összege a Bank részére nem térült meg.
 • ha a kártyaigénylést megelőző 6 hónapon belül a Vállalkozás üzletrészeinek (részvény, törzsbetét vagy egyéb tag által biztosított vagyoni hozzájárulás) vagy az ehhez kapcsolódó szavazati jognak 50 %-nál nagyobb részét érintő tulajdonos-váltásra került sor, kivéve ha a hitelfelvevő Vállalkozás a futamidő meghosszabbítás / keretcsökkentés céljából adja be igénylését, vagy ha a tulajdonosváltásra a korábbi tulajdonos elhalálozása miatt került sor.

Nem tekintendő tulajdonosváltásnak ebből a szempontból,

  • ha nem került be 50 %-nál nagyobb mértékű új tulajdonos a cégbe és
  • a változás előtt az összesen legalább 50%-os tulajdonosi részesedést birtokló tulajdonosok tulajdoni részesedése a változás után sem csökkent 50% alá.
  • 6 hónapon belüli pontosan 50 %-os tulajdonosváltás esetén kötelező a korábbi 50 %-os tulajdonos(ok) készfizető kezesként történő bevonása.
  • 6 hónapon belüli tulajdonosváltás esetén a meghosszabbítási / keretcsökkentési kérelem beadásának feltétele, hogy a tulajdonosváltozás hatályba lépjen (s az erről szóló cégbírósági végzés a kérelemhez csatolásra kerüljön).
 • a vállalkozás által bármely forrásból, csekély összegű támogatás jogcímén odaítélt támogatás támogatástartalma – a jelen Széchenyi Kártya kérelemhez kapcsolódó támogatást figyelembe véve – három pénzügyi év vonatkozásában meghaladja a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő – a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon számított forintösszeget,
 • ha a Vállalkozás a készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában nem felel meg a Garantiqa Hitelgarancia ZRt. üzletszabályzatának,
 • a Vállalkozás nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok mindenkori hatályos jogszabályban, jelenleg 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban meghatározott feltételeinek.

ezen kívül

 • azon építőipari kivitelezést folytató vállalkozás (TEAOR 4100 – TEAOR 4399), amely nem rendelkezik az MKIK-nál vezetett on-line nyilvántartás alapján érvényes kivitelezői nyilvántartási számmal.
 • a támogatás nem vehető igénybe az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, továbbá a kereskedelmi fuvarozás területén működő vállalkozások esetében a teherszállító járművek megvásárlására ill. egyéb bányászati szolgáltatások (TEÁOR 0990) tevékenységet folytató vállalkozásoknál fekete-vagy barnaszén bányászathoz kapcsolódó tevékenységekre, valamint nem adható de minimis támogatás az alábbi tevékenységekhez: ◦ua) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 2000. 4. 4. meghatározza);
  • halászati és akvakultúra ágazat
  • az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez;
  • az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységekhez, amennyiben:1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 2. az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbításától függ;
  • az import áruk helyett hazai áru használatának támogatására
  • nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.

A Vállalkozás a Széchenyi Kártya igénylés benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben. Amennyiben az ügylet a Vállalkozás – kizáró feltételek vonatkozásában tett – valótlan nyilatkozata miatt mégis létrejött, az a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül. Ez esetben a vonatkozó – mindenkor hatályos – jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni és a vállalkozás köteles az általa okozott károkat és költségeket megtéríteni.

 

A 6-10M forint összegű Széchenyi Kártya hitel igénylésének speciális feltételei:

 • Az igényelt hitelkeret min. háromszorosát elérő előző évi számlaforgalomról szóló igazolás csatolása az igénylőlaphoz (amennyiben nem a számlavezető Bankhoz kerül a Széchenyi Kártya kérelem benyújtásra). A 6-10M Ft közötti hitelkeretek esetén a háromszoros számlaforgalom – Széchenyi Kártyát folyósító Banknál történő – teljesítése a szerződés meghosszabbításának / keretcsökkentésnek/keretemelésének kötelező feltétele, ez utóbbi esetben akkor, hogy az igényelt hitelkeret összege eléri a 6 M Ft-ot . /li>
 • 6-10 MFt összegű hitelkeret igénylésének további feltétele egy az egyéni vállalkozó vagy az ügylet kezese min. 50 %-os tulajdonában lévő ingatlan (az ingatlan biztosítékként nem kerül bevonásra). Az elfogadható ingatlanok körére, az ingatlannal kapcsolatos, el nem fogadható jogok, tények, bejegyzések, feljegyzések körére vonatkozóan a Bank jogosult további előírásokat megállapítani. Az ingatlan meglétéről és adatairól az Ügyfél nyilatkozik, melyet a Bank jogosult ellenőrizni.

 

A 11-25 MFt összegű Széchenyi Kártya igénylésének speciális feltételei:

 • A 11-25 MFt összegű Széchenyi Kártya igénylésének speciális feltételei:
 • Legalább két lezárt, teljes naptári (2*365nap) évre vonatkozó végleges beszámoló ill. személyi jövedelemadó bevallás (EVA) bevallás megléte.
 • az Ügyfél által az igénylőlapon feltüntetett egy az egyéni vállalkozó vagy az ügylet kezese min. 50 %-os tulajdonában lévő ingatlan. Az elfogadható ingatlanok körére, az ingatlannal kapcsolatos, el nem fogadható jogok, tények, bejegyzések, feljegyzések körére vonatkozóan a Bank jogosult további előírásokat megállapítani. A Bank az ingatlan jelzáloggal való terhelését írja elő.

 

Keretemelés benyújtására vonatkozó egyéb elvárások:

A keretemelés feltétele 10 MFt hitelkeretig az igényelt – emelt összegű – hitelkeret legalább háromszoros összegére, ill. 11-25 MFt közötti hitelkeretek esetén az igényelt hitelkeret legalább ötszörösére vonatkozó előző évi számlaforgalom teljesítése annál a Banknál, ahol a korábbi Széchenyi Kártya fennáll.

Kapcsolt vállalkozások

 • A hiteligénylő Vállalkozás közvetlen tulajdonosai. (Kapcsolt Vállalkozások I.)
 • Az a harmadik vállalkozás, amelyben a hiteligénylő Vállalkozás 50%-nál nagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosa szintén többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik. (Kapcsolt Vállalkozás II.)
 • Az a gazdasági társaság vagy szövetkezet, amelyben a Vállalkozás rendelkezik többségi irányítást biztosító befolyással. (Kapcsolt Vállalkozás III.)

Többségi irányítást biztosító befolyásnak minősül, ha egy személy közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése az adott vállalkozásban nagyobb mint 50%, illetve e nélkül is, ha jogosult a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására.

A KAVOSZ Zrt. és a Bankok a hitelbírálat során figyelembe veszik a kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos korábbi tapasztalataikat, a rendelkezésükre álló információkat illetve a Bankközi Hitelinformációs Rendszerből elérhető adatokat, melynek alapján a hitelkérelmet elutasíthatják.

 

Széchenyi Kártya Díjak, költségek

 

Az igényléskor fizetendő díjak:

A regisztráló irodák a regisztrációs díj kivételével nem számítanak fel semmilyen további, bármilyen elnevezésű költséget a hitel igénylésével kapcsolatban.

 

Regisztrációs díj:

 

A Széchenyi Kártya Konstrukcióban azon Vállalkozások is részt vehetnek, melyek nem tagjai érdekvédelmi szervezetnek. Ezek a Vállalkozások az egyszeri 17.000 Ft regisztrációs díj megfizetése esetén adhatják be igénylésüket. Amennyiben a Vállalkozás tagja vagy a Széchenyi Kártya igénylésével egy időben tagjává válik valamely területi kereskedelmi és iparkamarának vagy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének nem kell regisztrációs díjat fizetnie. Egyéb a Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz társult érdekképviseleti szervezet (Társult Szervezet) tagjainak 8.500 Ft regisztrációs díjat kell fizetni.

 

Széchenyi Kártya – Kártyadíj

 

A Vállalkozás éves kártyadíjat tartozik fizetni a kibocsátó bank részére, melynek összege a Vállalkozás számára megítélt hitelkeret nagyságához igazodik. (A kártyadíj mértékét a Széchenyi Kártya Üzletszabályzat melléklete tartalmazza.). Vállalkozásnak, és a bankköltségekről, kamatokról külön számlát is küldhet. Amennyiben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a támogatás összegét a Bank részére azért nem utalja át, mert a Vállalkozás köztartozása miatt a támogatás folyósítását a Minisztérium felfüggesztette vagy visszatartotta, a támogatás összegének megfelelő kamatrészt is a Vállalkozásnak kell megfizetnie. A kamat és díjfizetési kötelezettség nem teljesítése felmondási oknak minősül.

 

Késedelmi kamat

 

A Bank az esedékes kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a hirdetményben közzétett vagy a hitelszerződésben meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Amennyiben a Bank ütemezett visszafizetésre vonatkozó, csökkenő keretösszeget melletti Széchenyi Kártya hitelszerződést köt az Ügyféllel, keretnyitáskor egyszeri szerződéskötési díjat számít fel, melynek mértéke a lecsökkentésre kerülő hitelrész 3 %-a.)

A szerződésben vállalt kötelező számlaforgalom nemteljesítése esetén a Banknak jogában áll a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve különdíjat felszámítani. A különdíj mértéke 1 %.

Pénzforgalmi bankszámla vezetés díja

 

A bankszámla fenntartásával, vezetésével, esetleg Interneten keresztüli használatával, terhelési, jóváírási forgalom vagy egyéb műveletek bonyolításával kapcsolatos díjakat, jutalékokat és költségeket a bank az egyéb, vállalkozások részére vezetett bankszámlák díjazásához hasonlóan állapítja meg és hirdetményében teszi közre.

Hitelkeret

A hitelkeret összege

A Széchenyi Kártyához kapcsolódó rulírozó hitelkeret a Vállalkozás választása és a KAVOSZ Zrt. előminősítése illetve a hitelező Bank ügyfélminősítése alapján vagy 500 ezer, 1.000.000 (egymillió) és 25.000.000,- (huszonötmillió) forint között egymilliónként emelkedő összegű lehet. A Vállalkozás a Széchenyi Kártyával történő vásárláshoz, készpénzfelvételhez vagy más módon történő számlaterheléshez szükséges bármilyen összeget igénybe vehet a rendelkezésre álló egyenleg és szabad hitelkeret összegén belül, de a rendelkezésre álló szabad hitelkeretet egy tranzakcióhoz is felhasználhatja a készpénzfelvételi limit korlát figyelembevételével. Amennyiben a számlájára időközben jóváírás érkezik be, a nap végén az összes tranzakció (terhelés, jóváírás) végeredményeként fennmaradó folyószámla egyenlegből a hitel összege automatikusan visszatörlesztődik.

A hitel rulírozó hitelként működik, a Bank csak a ténylegesen fennálló hiteltartozás mértéke után számol fel kamatot. A kamatszámítás az igénybe vett hitel napi állománya alapján történik.

 

A hitel célja, felhasználása

 

A hitelkeret célja a Vállalkozás átmeneti likviditási problémáinak áthidalása. A Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitelkeret minden, a vállalkozás érdekében felmerülő és – az adó és számviteli jogszabályok szerint – elszámolható kiadásra felhasználható, akár vásárlás, akár készpénzfelvétel, akár átutalás, akár inkasszó útján, vagy egyéb módon.

A Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitelkeretet nem lehet igénybe venni exportálandó mennyiséghez kapcsolódó tevékenység, disztribúciós hálózat létrehozása és működtetése, illetve az export-tevékenységgel összefüggő költség finanszírozása céljából.

 

A hitel futamideje

 

A hitelkeret a hitelszerződés hatálybalépését ill. a folyósítás feltételek teljesítését követő 3 munkanapon belül nyílik meg és a hitelszerződésben meghatározott napon jár le. A Széchenyi Kártya2 Konstrukcióban ún. „1+1″ éves futamidejű hitelszerződés kerül megkötésre, melyben a hitel futamideje nem haladhatja meg a 365 napot. A hitelkeret egy év után (a hitelszerződésben meghatározott napon) lejár. A lejárat további egy év időtartamra meghosszabbodik, amennyiben az ügyfél a hitelkeret meghosszabbítási („felülvizsgálati”) igényét, az ismételt ügyfélminősítéshez szükséges adatokat és dokumentumokat a lejárat előtt legkésőbb 30 nappal a Regisztráló Szervezetnek hiánytalanul átadta, és a Bank a felülvizsgálati kérelmet pozitívan bírálta el. A felülvizsgálati kérelem jóváhagyása esetén nincs szükség új hitelszerződés megkötésére.

A Széchenyi Kártya Konstrukció keretében kibocsátott bankkártya lejárata nem egyezik meg a hitelkeret lejáratával.

A hitel futamideje („1+1 éves” futamidejű szerződés második éves lejáratát megelőzően) ismételt ügyfélminősítést követően – a Bank pozitív hitelbírálata esetén – meghosszabbítható ill. hitelkerete módosítható oly módon, hogy a Bank új hitelszerződést köt a Vállalkozással vagy a korábbi hitelszerződést meghosszabbítja. Amennyiben a Vállalkozás az ismételt ügyfélminősítéshez szükséges adatokat és dokumentumokat a lejárat előtt legkésőbb 30 nappal a Regisztráló Szervezetnek átadja, a Bank a hitelbírálatot legkésőbb a lejárat napjáig elvégzi és pozitív döntés esetén a szükséges szerződés dokumentumait aláírásra előkészíti.

A Bank a korábbi SZK hitel teljes vagy részleges csökkentését technikailag oly módon megoldhatja, hogy az Ügyféllel kötendő Széchenyi Kártya hitelszerződésben naptári negyedévenként vagy havonként csökkenő keretösszeget határoz meg az 1+1 éves futamidő első évében.

A hitel törlesztése

 

A lejárat előtt elvégzett, ismételt ügyfélminősítés alapján lehetőség van arra, hogy a Bank a hitelszerződés futamidejét meghosszabbítsa, amely technikailag új hitelszerződés megkötését jelenti. A Bank a lejáró szerződés alapján fennálló tőketartozást, a kamatot és a kapcsolódó járulékokat a lejárat napján esedékessé teszi, amelyeket a Vállalkozás köteles a Bank részére megfizetni. A lejáró szerződés alapján fennálló tőketartozás kiegyenlítésére az új szerződés alapján fennálló szabad hitelkeretet fel lehet használni, de csak és kizárólag abban az esetben, amennyiben az új hitelszerződés a korábbi szerződés véglejáratát követő 30 naptári napon belül megkötésre kerül.

Széchenyi Kártya Pénzforgalmi bankszámla

 

A Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyújtott hitel és a Széchenyi Kártyával bonyolított banki tranzakciók nyilvántartása érdekében a Bank pénzforgalmi számlát nyit a hitelfelvevő Vállalkozás részére. A Bank jogosult a Széchenyi Kártya keretében nyújtott hitel és a Széchenyi Kártyával bonyolított számla forgalom nyilvántartására a Vállalkozás nála vezetett, korábban nyitott pénzforgalmi bankszámláját felhasználni. Ezen számlához kapcsolódóan a Bank nem jogosult a Széchenyi Kártyán kívül más bankkártyát kibocsátani a Vállalkozás részére.

A Széchenyi Kártyához kapcsolódó pénzforgalmi számláról

 

 • átutalás teljesíthető
 • bankfiókban készpénz vehető fel
 • pénzkiadó automatából készpénz vehető fel
 • Kártyával bonyolított vásárlás ellenértéke egyenlíthető ki
 • a számlára készpénz fizethető be
 • átutalás írható jóvá
 • a számla egyenlege vagy a hitelkeret egyéb módon felhasználható.

 

Bankkártya

 

A Bankok a Vállalkozások részére megnyitott hitelkeret igénybevétele céljából bankkártyát kötelesek kibocsátani (Széchenyi Kártya vagy Kártya). A Széchenyi Kártya egy egységes, önálló arculatú, de a kibocsátó Bank lógójával ellátott Mastercard Standard típusú, nemzetközi debit-kártya. Egy számlához kapcsolódóan több Széchenyi Kártyát lehet kibocsátani.

Az első Kártya tulajdonosa Egyéni Vállalkozók esetében az Egyéni Vállalkozó maga. A további (társ-) kártyák tulajdonosai az Egyéni Vállalkozó családtagjai vagy alkalmazottjai lehetnek.

Társas Vállalkozások esetén minden kártyabirtokos a Vállalkozás vezető tisztségviselője vagy a Vállalkozás közvetlen tulajdonosa illetve alkalmazottja lehet.

A kártya érvényességi ideje 1 év.

Készpénzfelvételi és vásárlási limit : A Vállalkozás meghatározhatja a bankszámláról egy nap alatt felvehető készpénz összegének maximumát. A biztonságot szolgáló készpénzfelvételi korlátozás szabályait a Bankok hirdetményükben vagy üzletszabályzatukban rögzítik.

 

Biztosítékok

 

Készfizető kezes:

 

Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, – egyéni vállalkozótól különböző – magyar állampolgár vagy nagykorú Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező Európai Unió tagállam-állampolgár vagy kettős illetve több állampolgárságú magánszemély készfizető kezességvállalása szükséges. A kettős vagy több állampolgárságú magánszemély esetében legalább az egyik állampolgárságnak magyar, vagy Európai Unió tagállam állampolgárságnak kell lennie.

Gazdasági Társaság esetén a készfizető kezesnek annak vagy azoknak a közvetett vagy közvetlen tulajdonos, nagykorú magyar állampolgár vagy Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú Európai Unió tagállam-állampolgár vagy kettős illetve több állampolgárságú magánszemélyeknek kell lenniük, akik a Gazdasági Társaságban egyedül vagy együttesen legalább 50%-os közvetett vagy közvetlen részesedéssel rendelkeznek.

tulajdonrész

Amennyiben egy személynek van 50%-os vagy annál nagyobb részesedése, elegendő ezen személy készfizető kezességvállalása. Ha a Gazdasági Társaság tagjai közül egyiknek sincs 50% tulajdonrésze, vagy van ilyen személy, de a Gazdasági Társaság döntése alapján nem ő, vagy nem csak ő vállal kezességet, olyan magánszemélyek készfizető kezességvállalása szükséges, akiknek a tulajdonrésze együttesen éri el az 50%-ot a hitelfelvevő Gazdasági Társaságban.

Betéti társaság esetén legalább egy kültag kezességvállalása (is) szükséges. Amennyiben a beltagok rendelkeznek legalább 50%-os tulajdonrésszel, a beltagok kezességvállalása mellett legalább egy kültag kezességvállalása is szükséges. Fentiek értelmében tehát ha a kezességet vállaló kültag(ok) tulajdoni részaránya legalább 50 %, további tulajdonos (pl. beltag) készfizető kezesként történő bevonása nem szükséges.

Részvénytársaságok esetén amennyiben nincs legfeljebb 5 részvényesnek együttesen 50%-os tulajdoni részesedése, vagy a Részvénytársaság így dönt, az igazgatóság elnöke vagy a vezérigazgató lesz a magánszemély készfizető kezes.ezességet, olyan magánszemélyek készfizető kezességvállalása szükséges, akiknek a tulajdonrésze együttesen éri el az 50%-ot a hitelfelvevő Gazdasági Társaságban.

szövetkezet

Szövetkezet esetén a készfizető kezesnek annak vagy azoknak a közvetett vagy közvetlen tag, Európai Unió tagállam állampolgár magánszemélyeknek kell lenniük, akik a Szövetkezetben a legnagyobb, de legalább 10%-os tulajdoni részesedéssel rendelkeznek. Amennyiben nincs egy tagnak legalább 10%-os tulajdoni részesedése akkor több, de legfeljebb 5 olyan személy készfizető kezességvállalása szükséges, akiknek együttesen van legalább 10%-os tulajdoni részesedése.

Amennyiben nincs legfeljebb 5 tagnak együttesen 10%-os tulajdoni részesedése, vagy a Szövetkezet így dönt, az igazgatóság elnöke vagy az ügyvezető elnök lesz a magánszemély készfizető kezes.

Több kezes esetén a kezesek felelőssége egyetemleges.

A tulajdoni részesedés és a közvetett tulajdon meghatározását részletesen a KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzatában találja meg.

A készfizető kezes a Vállalkozásnak a Széchenyi Kártya Konstrukció alapján, a hitelező Bankkal szemben fennálló összes tartozásáért (tőke, kamat, járulékok, állami támogatás) vállal készfizető kezességet. A készfizető kezes a hitelező Bank első felszólítása alapján, az alapjogviszony vizsgálata nélkül mindaddig helytállni köteles, amíg a vállalkozás által igénybevett hitel alapján bárminemű tartozás áll fenn.

igénylés

A Széchenyi Kártya igénylésekor a rendelkezésre álló dokumentumok, információk és saját adatbázisa alapján a KAVOSZ Zrt. megvizsgálja, hogy a készfizető kezessel szemben nem állnak-e fenn kizáró feltételek illetve, hogy a készfizető kezes megfelel-e a jelen pontban rögzített feltételeknek. Amennyiben a készfizető kezes vagy kezesek nem felelnek meg a Konstrukcióban rögzített feltételeknek, a Vállalkozás nem vehet részt a Széchenyi Kártya konstrukcióban, kérelmét a KAVOSZ Zrt. elutasítja. A Bankok a hitelbírálat során kötelezően figyelembe veszik a készfizető kezessel kapcsolatos korábbi tapasztalataikat, a rendelkezésükre álló információkat illetve a Központi Hitelinformációs Rendszerből elérhető adatokat, melynek alapján a hitelkérelmet elutasíthatják.

Amennyiben a Vállalkozás esetében nincs a KAVOSZ Zrt., a Bankok illetve a Garantiqa Hitelgarancia ZRt. számára elfogadható magánszemély készfizető kezes, a Vállalkozás a Széchenyi Kártya konstrukcióban nem vehet részt.

Egy kezes egy időben csak egy hitelfelvevő Vállalkozás tartozásáért vállalhat készfizető kezességet. Nem lehet kezes az a személy, akinek ugyanebben az időben hitelfelvevő Egyéni Vállalkozóként van Széchenyi Kártyája.

Nem lehet készfizető kezes az a magánszemély sem, akinek (akár mint egyéni vállalkozónak) bármely ügyletéhez kapcsolódóan a Garantiqa Hitelgarancia ZRt.-nél készfizető kezességvállalás beváltására vonatkozó kérelem elbírálása van folyamatban, továbbá a Széchenyi Kártya Konstrukció keretén belül benyújtott készfizető kezességvállalási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül készfizető kezesség beváltására került sor a Garantiqa Hitelgarancia ZRt.-nél, illetve ha a Garantiqa Hitelgarancia ZRt. készfizető kezességvállalását korábban igénybe vette és a kérelemhez kapcsolódóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tett.

Amennyiben lejáratkor vagy felmondást követően a tartozás összege a Vállalkozástól vagy a magánszemély készfizető kezestől legkésőbb a lejárat vagy felmondás napjától számított 30. napig nem térült meg, sem a Vállalkozás, sem a kezes a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében a jövőben hitelfelvevő vagy készfizető kezes nem lehet.

Felhatalmazó levélen alapuló beszedés joga:

A hitelező Bank a Vállalkozás más hitelintézetnél vezetett, ismert pénzforgalmi számláira beszedés benyújtására vonatkozó jogot köt ki. A beszedés teljesítésére vonatkozó – adott bank által megkívánt felhatalmazó levelet a Vállalkozás a kitöltve, a bejelentett módon aláírva és az adott számlavezető hitelintézet által a nyilvántartásba vételt igazoló aláírással ellátott módon adja át a hitelező Banknak.

A Bank a más hitelintézetnél nyitott pénzforgalmi számla ellen akkor érvényesíti a felhatalmazó levélen alapuló beszedést, ha az ügyfélnek futamidő közben lejárt tartozása keletkezik, vagy a törlesztés elmulasztása miatt vagy más okból a hitelszerződést felmondta, illetve ha a hitelszerződés lejárt és a lejárat napjáig a Vállalkozás Bankkal szemben fennálló valamennyi tartozását nem rendezte.

Kötelező bankszámlaforgalom

A hitelt folyósító Bank előírja, hogy a Vállalkozás a Banknál nyitott pénzforgalmi bankszámláján a részére megítélt hitelkeret legalább 3-szorosának, 11-25 MFt közötti hitelkeretek esetén pedig legalább ötszörösének megfelelő összegű éves forgalmat bonyolítson le. A kötelező számlaforgalom teljesítése az 5 millió forint feletti hitelkeretek esetében a szerződés megújításának (meghosszabbítási kérelem jóváhagyásának) valamint – hitelösszegtől függetlenül – a keretelemelési kérelmek jóváhagyásának kötelező feltétele. A Bankok a kötelező számlaforgalom futamidő alatti arányos (negyedéves) teljesítését is előírhatják az Ügyfelek részére.

Éves számlaforgalom: az Ügyfél számlájára a hitel futamideje alatt beérkező (jóváírt) tételek összege, amely nem tartalmazza a további hitelek folyósításából eredő jóváírásokat. Futamidő alatt történő hitelkeret módosítás esetén lehetőség van az előírt bankszámlaforgalom arányosítással történő megállapítására.

A Garantiqa készfizető kezességvállalása:

A Garantiqa készfizető kezességet vállal a Vállalkozásnak a Széchenyi Kártya Program keretében (a Támogatást Megelőlegező Hitel kivételével) a hitelező Bankkal szemben fennálló tartozásának 80%-áért

A Garantiqa a hitelszerződés lejáratáig vállal készfizető kezességet. A kezességvállalás kezdő napja a Bank és a Garantiqa között az adott Vállalkozás adott hitelügylete vonatkozásában létrejött készfizető kezességvállalási szerződés kelte.

A készfizető kezességvállalási szerződés megkötésének feltételei:

 • a Vállalkozás megfelel a Garantiqa Üzletszabályzatában és a Garantiqa Bankokkal kötött együttműködési megállapodásában meghatározott feltételeknek,
 • a Vállalkozás korábbi ügyletéhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizető kezességének beváltásra nem került sor, vagy beváltási kérelem elbírálása nincs folyamatban;
 • az egyéni vállalkozó, ill. az egyéni cég tagja magánszemélyként nem (volt) készfizető kezese olyan Széchenyi Kártya Programban nyújtott vagy kártya-típusú ügyletnek, amelyhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizető kezességének beváltására került sor, vagy erre irányuló kérelem elbírálása van folyamatban;
 • az egyéni vállalkozó, ill. az egyéni cég tagja magánszemélyként nem készfizető kezese Széchenyi Kártya Program keretein belül nyújtott vagy egyéb kártya-típusú ügyletnek;
 • a Vállalkozás ügyletéhez a Garantiqa által vállalt készfizető kezesség együttes összege – az új kérelemmel együtt – nem haladja meg a Garantiqa Üzletszabályzatában meghatározott összeget;
 • a Széchenyi Kártya Programon belül a Garantiqa által együttműködési megállapodás keretében vállalt készfizető kezesség egy ügyfél tekintetében együttesen – az új kérelemmel együtt – maximum 100 millió forint összegű hitelekhez kapcsolódhat;
 • a Vállalkozás Széchenyi Kártya Folyószámlahitel és kártya típusú ügyleteihez – az új kérelemmel együtt – a Garantiqa készfizető kezessége összesen maximum 25 millió Ft hitelösszegű szerződés(ek)hez kapcsolódhat;
továbbá
 • a Garantiqa által vállalt készfizető kezesség, a bankokkal kötött kétoldalú együttműködési megállapodás keretében vállalt kezességek (“csomagos termékek”) esetében, egy időpontban, egy vállalkozás tekintetében együttesen – az új kérelemmel együtt – maximum 100 millió Ft összegű hitelekhez kapcsolódhat.
 • a Vállalkozás Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, más kártya típusú hitelek és Széchenyi Forgóeszköz hitel ügyleteihez – az új kérelemmel együtt – a Garantiqa készfizető kezessége összesen maximum 50 millió Ft hitelösszegű szerződésekhez kapcsolódhat
 • a Vállalkozás – Széchenyi Kártya Folyószámlahitel igénylése esetén – nem rendelkezik másik Széchenyi Kártya Folyószámla hitellel;
 • A Vállalkozás Széchenyi Önerő Kiegészítő hiteleihez – az új kérelemmel együtt – a Garantiqa készfizető kezessége összesen maximum 50 millió Ft hitelösszegű szerződés(ek)hez kapcsolódhat
 • a Vállalkozásnak a kérelem beadását megelőző egy évben egyedi bírálatra benyújtott készfizető kezességvállalási kérelme nem került elutasításra. (Ha ezen időszak alatt több készfizető kezességvállalási kérelmet is benyújtottak, az utolsó kérelem nem lehet elutasított);
 • a vállalkozásnak nincs olyan, a Garantiqa nyilvántartása szerint felmondott státuszú ügylete, amelyhez a Garantiqa kezessége kapcsolódik;
 • a Vállalkozás természetes személy készfizető kezese nem vállalt olyan Széchenyi Kártya Programban nyújtott vagy kártya-típusú ügylethez kezességet, amelyhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizető kezessége beváltására került, vagy beváltási kérelem elbírálása folyamatban van;
 • a Vállalkozás készfizető kezese egyéni vállalkozóként, ill. egyéni cég tagjaként nem hiteladósa olyan, a Garantiqa nyilvántartása szerint felmondott státuszú ügyletnek, amelyhez a Garantiqa kezessége kapcsolódik;
 • A készfizető kezes egyéni vállalkozásának korábbi ügyletéhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizető kezességének beváltására nem került sor, vagy beváltási kérelem elbírálása nincs folyamatban;
ezen felül
 • A készfizető kezes a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban és más kártya-típusú, valamint Széchenyi Forgóeszközhitelekhez együttesen legfeljebb 50 M Ft hitelösszegű hitelszerződés(ek)hez vállalhat készfizető kezességet, melyen belül a Széchenyi Kártyához és más kártya típusú hitelekhez egy magánszemély készfizető kezes max. 25 millió Ft összegben vállalhat kezességet,
 • a Vállalkozás természetes személy készfizető kezese a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban egyidejűleg csak egy hitelhez vállal készfizető kezességet;
 • a Vállalkozás készfizető kezese egyéni vállalkozóként, ill. egyéni cég tagjaként nem hiteladósa Széchenyi Kártya Program keretein belül nyújtott, vagy kártya típusú ügyletnek.
 • a Vállalkozás az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek teljes körűen megfelel.

Kártya-típusú ügylet

Kártya-típusú ügylet: egy meghatározott standard termékről szóló, együttműködési megállapodás keretében nyújtott hitel, amelyhez biztosítékként a Polgári Törvénykönyv XXIII. fejezetében meghatározott szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül alapesetben csak készfizető kezesség kapcsolódik (részletesen lsd. Garantiqa Hirdetményében).

Készfizető kezesség beváltása alatt az e kérelem benyújtását megelőző 5 éven belüli beváltást kell érteni (a beváltás kifizetésének dátumához viszonyítva).

A Széchenyi Kártya Program termékei tekintetében a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel minősül kártya-típusú ügyletnek.

A Garantiqa által állított kizáró feltételekre a Garantiqa nyilvántartása a mérvadó.

A Garantiqa a feltételek fennállását a készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában vizsgálja. Ha ezen időpontban a feltételek nem teljesülnek, a Garantiqa készfizető kezességet nem vállal.

 

Nyilvánosságra hozatal

 

Amennyiben a Vállalkozás a Széchenyi Kártyával igénybevett hitel negyedévente esedékes törlesztése során, az állami kamattámogatás visszatartása miatt, illetve egyéb okból történő felmondás esetén vagy lejáratkor legalább 50.000,- forint összeggel 30 napot meghaladóan adós marad, annak ellenére, hogy a Bank az esedékes összegek megfizetésére írásban felhívta, a Bank ezt a tényt a KAVOSZ Zrt.-nek jelzi.

KAVOSZ Zrt. az adósság tényét jogosult a név (cégnév), a lakcímből a város (székhely/fióktelep), a foglalkozás (tevékenységi kör), a tartozás összege megjelölésével nyilvánosságra hozni.

A nyilvánosságra hozatal helye székhely vagy fióktelep szerinti helyi vagy országos terjesztésű lap, a VOSZ, az MKIK ill. a Kamarák illetve a konstrukcióhoz társult egyéb szervezetek hivatalos lapja, illetve ezen szervezetek és a KAVOSZ Zrt. honlapja, illetve a helyi jegyző ill. az irodák hirdető táblája lehet. A KAVOSZ ZRt. jogosult a nyilvánosságra hozatalt a fent megjelölt valamennyi fórumon együttesen és ismételten is foganatosítani.

A fenti esetben a VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara a Vállalkozást tagjai sorából kizárhatja.

A fenti pontokban foglaltaknak megfelelő ügyfelek nyilvánosságra hozataluktól való eltekintést a KAVOSZ Zrt-nél kezdeményezhetnek, annak igazolásával, hogy a tartozást visszafizették a Bank és/vagy a Garantiqa Hitelgarancia ZRt. és/vagy a követeléskezelő részére vagy a visszafizetésre vonatkozóan megállapodást kötöttek a tartozás jogosultjával.

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.